Relaxační a léčebná pyramida

Podle některých odborníků je pyramida symbolem cesty člověka ke světlu. Pyramidální energie člověka synchronizuje s nejvyšším kosmickým vědomím, harmonizuje tělo, odbourává stres, léčí, usnadňuje učení.

Principem pyramidového efektu se zabývali různí odborníci. U nás je asi nejznámější práce Karla Drbala, který působení pyramidy prokázal díky vynálezu na broušení žiletek.

Aby mohla pyramida plnohodnotně fungovat, musí být splněno několik základních podmínek. Jde o tvar, polohu, orientaci určitým směrem (ve směru siločar magnetického pole Země). Díky tomu se pyramida chová jako tvarový zářič, který v sobě kumuluje energii zemského magnetického pole a kosmické energie, v čínské terminologii čchi. Ve spodní části pyramidy převládá energie jin, v horní části energie jang a uprostřed asi v 1/3 výšky - v centrální části pyramidy - se energie jin a jang ve všech směrech vyrovnávají. Právě v tomto místě je energie nejvyváženější.
Kromě již výše uvedených podmínek má vliv na účinky pyramidy i teplota a vlhkost vzduchu, stav iontových částic v ovzduší, působení barev, otáčivý pohyb Země (účinek se liší ve dne a v noci) a dokonce i fáze Měsíce či astrologické vlivy planet.
V pyramidě se harmonizuje a léčí celé tělo najednou. V první řadě se začne zlepšovat stav energeticky nejslabších míst v těle, tedy orgánů oslabených nemocí, nedoléčených zranění po úrazech nebo operacích, atd. Léčení probíhá na holistickém principu – tělo si nejprve samo najde svá nejslabší a energeticky zablokovaná místa, cítíme tam obvykle jemné brnění. Jak se tato místa zprůchodňují, brnění ustupuje, energie může lépe procházet po drahách a probíhá samoléčebný proces. Při první terapii se organismus obvykle čistí, druhý den můžeme pozorovat více zabarvenou moč. Často se také stává, že přijde člověk s nějakým akutním onemocněním, ale nejdříve se začne léčit jiná část těla, kde je onemocnění vážnějšího charakteru, o kterém zatím třeba nevěděl. Tělo v pyramidě samo nejlépe pozná, kde je nejlepší začít a jak pokračovat podle důležitosti. V pyramidě poměrně rychle odeznívají neurotická onemocnění, oběhové a dýchací potíže a nejvýraznější účinky však pozoruji při léčbě pohybového aparátu. U vážnějších případů to jde samozřejmě pomaleji, ale výsledky se dostaví. Pyramida dokáže pomoci od revmatismu, onemocnění páteře a kloubů, a to nejednou i v případech, kdy lékař doporučuje již jen operaci.
Změny pocítíte většinou již při první návštěvě, počet sezení ale závisí na aktuálním zdravotním stavu. Optimální délka jedné terapie je 30-45 minut.

Není pravda, že pyramida vyřeší všechny problémy, nebo že je schopná nahradit lékařskou péči jako takovou. Přesto dosavadní zkušenosti potvrzují, že pyramida působí velmi dobře na náš organismus. U lidí kteří prodělali těžkou operaci, nebo chemoterapii, je pyramida schopná navodit tolik potřebnou rovnováhu, která je nezbytná pro úplné vyléčení a další plnohodnotný život.

 

Pyramida je zařízení, jehož účinky jsou založeny na působení tzv. energie tvarů, neboli tvarových zářičů. Při správné orientaci dochází uvnitř pyramidy k proudění energie s výraznými relaxačními a harmonizujícími účinky, které mají na organismus celkový posilující a léčebný účinek.

Nelze si nepovšimnout jedné záležitosti, která s Velkou pyramidou v Gíze souvisí. V roce 1989 byly zveřejněny výsledky výzkumů uvnitř této pyramidy, které doslova šokovaly odborníky.

Zjistilo se, že každý předmět, uložený do nitra této obří stavby vykazuje neznámé energetické pole, jímž je obklopen a které nemá elektromagnetickou povahu.

Tato energie je orientována přesně severojižním směrem a váže se na magnetické pole Země.

Energie, která se kumuluje uvnitř pyramidy, neproniká ven, odráží se zpět a vykazuje vlastní stabilitu.

Největší kumulace této energie byla zjištěna přesně v místech, kde se nachází „královská hrobka“ (zda ovšem tato „hrobka“ s prázdným sarkofágem skutečně měla sloužit, či sloužila k pohřebním účelům, není jisté).

Odrážená energie uvnitř pyramidy mění povrchovou strukturu kovů a v brtnických látkách dochází ke ztrátě vody, čímž vzniká proces přirozené mumifikace.

Mýtus o tom, že Velkou pyramidu nechal postavit faraón Cheops (Chu-fu), se zdá být dnes již neudržitelný. Uvedená zjištění totiž jasně svědčí o tom, že stavitelé Velké pyramidy museli mít znalosti, před nimiž i dnešní věda bledne závistí. Navíc vůbec nevíme, jaká energie uvnitř této pyramidy vlastně působí. Svým typem totiž odpovídá tomu druhu energie, kterou vysílá lidský mozek například při telepatii a která snad ani nemá elektromagnetickou povahu.

Povrch Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: zemské a kosmické. Tyto síly spolupůsobí, udržují rovnováhu, harmonii a život na zemi. Když se jejich rovnováha poruší, vznikají nemoci a ve větším měřítku pak přírodní katastrofy. Pyramida má schopnost obě síly koncentrovat a umožňuje také jejich ovládání.

Model pyramidy je v dnešní době jedním z mála zařízení umožňujících skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v naších obydlích.

Aby se problém pyramid mohl zkoumat anebo využít zjištěného, byla postavena řada nejrůznějších proporčně zmenšených pyramid a pyramidek. Byly to třeba pyramidy

 • pro ostření žiletek
 • pro vysušování organických hmot, především potravin
 • pro zabránění plesnivění a hnití (přírodní konzervace)
 • pro sušení bylin
 • pro zvýraznění chuti některých potravin
 • pro léčebné účinky

Jediným jasným výsledkem těchto různých ověřování je skutečnost, že pyramida není pouze jakýmsi dokladem gigantománie nějakého faraóna anebo extrémní umělecké dílo. Zřejmě to je obrovský tvarový zářič, který měl ovlivňovat a také asi ovlivňoval či doposud ovlivňuje určitou oblast, určité množství lidí - tedy měl vlastně vliv na celou zemi, pochopitelně podle tehdejších měřítek.

Jiné jevy probíhají v dolní části pyramidy, jiné ve střední a jiné v horní části. Horní část pyramidy, tzn. do 1/3 výšky od vrcholu, je definována jako prostor pozitivního záření. Dolní část od základny do 1/3 výšky je definována jako část negativního působení. Mezi nimi je část neutrálního vlivu.

Je potřebné zdůraznit, že v každém, i v malém modelu pyramidy, spolupůsobí (pokud je nám známo) tři druhy energie. Jsou to:

 • energie elektrická - emitovaná vrcholem
 • energie magnetická - záření z bočních stěn
 • energie mentální - tzv. faktor pointingu, polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem

V pyramidě můžete prožít řadu pocitů a dosud nepoznaných zážitků. Také čas vám poběží jinak než všem okolo. Tělo se zregeneruje a energeticky vyrovná. Pocit klidu v duši se může dostavit již po dvaceti minutách pobytu pod jehlanovou konstrukcí, která mění kvalitu a zároveň koncentruje životadárnou energii. Přichází spánek, ale i stavy beztělnosti, pocity mravenčení, trnutí, tlaku a tepla. Záleží na založení a citlivosti každého jednotlivce.

Hodinový pobyt pod pyramidou přináší regeneraci srovnatelnou se čtyřiadvacetihodinovým spánkem v lese. K uvedenému jevu dochází díky produkci zvýšeného počtu minusových iontů, kterých kolem nás v důsledku znečištění ovzduší stále více ubývá. Klient se po 30 minutách působení pyramidy cítí lépe vyspán než po celé noci bez působení pyramidy. Nejde tu o delší nebo kratší dobu spánku, nýbrž o regeneraci a lepší odpočinek.

Příznivá energie pyramidy přispívá lepšímu psychickému i fyzickému stavu, urychluje hojení ran a navozuje harmonizaci tělesných pochodů.

Pyramida funguje na principu zářiče vibrací. Dokáže si sama zmapovat a odchytit místa na těle zasažená nemocí. Ta pak začne „masírovat“ vlnami odpovídajícími frekvencím zdravého organismu. Nastává jakýsi vnitřní boj dobra se zlem.

Po delším používání pyramidy (tj. 8 až 10 seancí), lze pozorovat např. zlepšení stavu nervového systému, ustupující bolesti různého druhu a původu. Neuralgie, revmatické bolesti, bolesti hlavy, obvykle ustupují už po půlhodinové seanci. Nervové napětí se po 40 minutách mění na stav uvolnění a sebeuvědomění. Je viditelný nárůst energie. Podobně je možné vyléčit se z nespavosti.

Používání pyramid k léčbě způsobuje celkové ustoupení nemoci a nejen jejích příznaků. Pyramida léčí, regeneruje a reguluje samouzdravovací procesy v lidském organismu. Například osobám se zvýšeným krevním tlakem ho snižuje, ale je-li velmi nízký, zvyšuje ho. Obézním lidem pomáhá při odtučňování a velmi štíhlým lidem zase na váze přibrat. Podporuje léčbu páteře i chronických onemocnění a prokrvuje pokožku.

Bylo dokázáno, že nejlepších výsledků se dosahuje při léčbě některých psychických onemocnění, při rekonvalescenci a léčbě určitých degenerativních chorob. Výborného efektu se dosahuje při léčbě všech bolestí hlavy, silné migréně nebo neuralgii.

Lze konstatovat, že pomocí pyramidální energie můžeme pomáhat při revmatismu, angíně, nachlazení, žaludečních vředech, při různých bolestech a zánětlivých stavech, při lumbágu (prudké bolesti zad), degeneraci obratlů a celkové skleróze (vápenatění tepen), při otravě jater, problémech se srdcem.

Je-li léčivé působení pyramidy posilováno dechovými cvičeními a posloucháním relaxační hudby, pak je působení pyramid mnohem silnější.

V pyramidě se aura nezvětšuje, ale jakmile se daná osoba od pyramidy vzdálí, její aura naroste na čtyřnásobek. U některých osob se zvětšená aura udržuje několik dní až týdnů.

Jednoznačných úspěchů se dosáhlo při vyvrtnutí, pořezání, natažených svalech a šlachách, při infekcích, bolestech zubů a podobně. A to v překvapivě krátké době. Tato vysokofrekvenční „pyramidální energie“ je schopna aktivně zasahovat do léčebných procesů a urychlovat je.

Nejlepším místem v pyramidě je tzv. královská komora, která se nalézá ve výšce 1/3 pyramidy od základny. Toto místo je nejen centrem koncentrace energie pyramidy, ale také jejím těžištěm.

Potvrdilo se, že větší množství kovu v blízkosti pyramidy nebo zapnuté elektrické spotřebiče svým vyzařováním její působení ruší.

Nutno připomenout, že pyramidami nelze léčit všechny nemoci.

Zdravý člověk by měl pro svou „pravidelnou údržbu“ podstupovat návštěvu pod pyramidou dvakrát měsíčně. Nemocní opakovaně i vícekrát týdně.

Jedním z vynikajících efektů je potlačování bolestí způsobených řeznými ranami a pohmožděninami a urychlení procesu hojení ran. Díky každodennímu pobytu pod pyramidou odpovídající velikosti se řezné rány hojí rychleji než obvykle. Podobných výsledků se dosahuje s pohmožděninami. V případě krvácejících řezných ran je kratší i proces zastavení krvácení.

Pyramida tedy může působit jako určitý druh posilovače, který nám poskytuje dostatečnou zásobu energie. Urychluje nebo zpomaluje přirozené procesy.

Působí nejen na fyzické lidské tělo, ale také na tělo éterické, mentální a astrální. Proto se nejlepších výsledků dosahuje, když se léčí všechny složky člověka a nikoli pouze fyzické poruchy.

Vrací vnitřní rovnováhu a posiluje vědomí sama sebe. Už po několika minutách člověk pocítí klid, je vyrovnanější a koncentrovanější. Napětí se ztratí a každý, kdo je aspoň trochu senzitivní, v sobě pocítí mocnou sílu. Oddech v pyramidě je efektivní cestou k vnitřní harmonii a zdraví.

Při nejméně třicetiminutovém pobytu v pyramidě se po minimálně dvanácti seancích léčí většina kožních chorob a většina chorob sliznic.

Je doporučována také při cukrovce.

 

Základní doporučení při návštěvě pyramidy:

 • Pyramida je určena pro pobyt jedné osoby, pouze tehdy dojde k jejímu nejsilnějšímu působení.
 • Položte se doprostřed lůžka hlavou k severu tak, aby vrchol pyramidy ležel nad středem vašeho těla.
 • Pobyt v pyramidě doporučujeme 30 – 45 minut.
 • Ležte klidně, můžete zavřít oči, přemýšlejte o něčem pěkném, zhluboka dýchejte a soustřeďte se na svůj dech, nebraňte se spánku.
 • Po ukončení terapie se opatrně posaďte, protřete si oči a pomalu vstaňte.

zpět