Lesoslužby

Zdeněk Ježek, lesoslužby, 582 32 Lipnice nad Sázavou 232
IČ: 44494513
Tel.: 603 330 588
E-mail: jezekzdenek@seznam.cz

 • Komplexní lesnická a poradenská činnost při správě a obhospodařování lesních majetků všech výměr.
 • Komplexní projektová a poradenská činnost při zalesňování zemědělských půd.
 • Nákup a prodej surové dřevní hmoty, prodej všech sortimentů jehličnatého řeziva.
 • Sadovnické úpravy zeleně, sanitární řezy v korunách starých stromů, rizikové kácení stromů v obtížných podmínkách.

Živnostenská a profesní oprávnění:

 • Činnost organizačních poradců v oboru lesního hospodářství.
 • Lesnicko-technické práce pro vlastníky a uživatele lesa.
 • Práce a služby v oblasti údržby zeleně a lesních porostů.
 • Licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (Les 57/96/Va).
 • Obchodní činnost.
 • Držitel osvědčení způsobilosti k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.
 • Řádný člen České komory odborných lesních hospodářů.

Specializace na problematiku lesních majetků v komunálním sektoru.
Dvacetsedm let praxe v lesním hospodářství.
Čtrnáct let praxe při provozu lesních majetků obcí v podmínkách Českomoravské vysočiny.
Dosažený dlouhodobý průměrný čistý výnos z 1 hektaru lesní půdy za rok činí 3 700,-Kč.

 

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení